Pendaftaran 2012

Borang-Borang
Persekutuan Pengakap Malaysia 2012Bil
Nama
Muat Turun
1
Borang Pendaftaran Ahli Pengakap
2
Borang Pendaftaran Ahli Dewasa
3
Borang Kawalan Kumpulan Pengakap
4
Borang Kawalan Pasukan Pengakap Kelana
5
Borang Pendaftaran Kumpulan Pengakap
6
Borang Pendaftaran Pasukan Pengakap Kelana
7
Borang Permohonan Tauliah Pemimpin
8
Borang Permohonan Tauliah Pesuruhjaya


1.              Muat turun borang pendaftaran PPM-1A untuk ahli pengakap dan PPM-1B untuk ahli pengakap dewasa(Pemimipin, Kelana). Ini adalah untuk rujukan sekolah/kumpulan sahaja.

2.              Muat turun borang kawalan PPM-2A untuk pendaftaran Kumpulan Pengakap atau PPM-2B untuk pendaftaran Krew Pengakap Kelana.

3.              Cetak borang Penyata Lengkap Yuran dan Perangkaan Ahli dari fail Microsoft®  Excel PPM-2A atau PPM-2B dan mendapatkan tandatangan daripada kuasa penganjur/pemimpin sebelum menghantar salinan ke PPM Daerah. 

4.              Buat pembayaran yuran seperti yang dinyatakan dalam Penyata Lengkap Yuran dan Perangkaan Ahli menerusi akaun seperti berikut:-
                                I.            Nama Akaun      :Persekutuan Pengakap Malaysia W.P. Kuala Lumpur
                              II.            Bank                  :Bank Islam
                            III.            No. Akaun         :140 690 100 176 11 
5.              Penyata Lengkap Yuran dan Perangkaan Ahli yang telah ditandatangai oleh Kuasa Penganjur hendaklah dihantar kepada PPM Daerah bersama salinan Slip Pembayaran supaya kad keahlian dapat diproseskan.

6.              Setelah siap mengisi borang PPM-2A atau PPM-2B dan selesai pembayaran, sila emelkan ke daftar@klscout.org 

7.              Dalam emel tersebut sila sertakan maklumat dibawah dengan tajuk Pendaftaran Kumpulan Pengakap PPM WPKL Tahun 2012

                                I.            Nama Sekolah / Kumpulan :
                              II.            No. Kumpulan :
                            III.            Jumlah Yuran : 

8.              Setelah Unit Pendaftaran Negeri mengesahkan pendaftaran daripada kumpulan/krew, Unit Pendaftaran Negeri akan mengeluarkan resit rasmi kepada kumpulan/krew sebagai tanda penerimaan pendaftaran. 

9.              Kad keahlian akan diposkan ke sekolah masing-masing dalam masa 1 bulan( mungkin akan lambat sikit mengikut jumlah pendaftaran yang diterima) selepas penerimaan pendaftaran.

10.          Sekiranya kumpulan atau krew pengakap kelana belum didaftarkan semula mengikut daerah baru di WPKL, sila muat turun borang PPM-8A untuk kumpulan pengakap atau borang PPM-8C untuk krew pengakap kelana, borang tersebut hendaklah diisi sebanyak 3 salinan dan dimajukan kepada Pesuruhjaya Daerah untuk tindakan seterusnya. Sila rujuk http://klscout.org untuk number kumpulan yang baru. 

11.          Sekiranya Pemimpin-Pemimpin dalam kumpulan belum lagi mempunyai tauliah, sila muat turun borang PPM-9A untuk memohon tauliah, borang tersebut hendaklah dimajukan kepada Pesuruhjaya Daerah untuk tindakan seterusnya.

12.          Untuk mendaftarkan Kumpulan/Krew Unit Pengakap Udara/Laut, Kebenaran bertulis daripada Penolong Ketua Pesuruhjaya Negeri Unit Pengakap Udara/Laut adalah wajib.

Sumber : http://www.klscout.org/index.php?option=com_content&view=article&id=400:prosedur-pendaftaran-tahun-2012&catid=87:information
 

No comments:

Post a Comment